Arizona (suite), Nouveau-Mexique, Texas, Oklahoma, Kansas